Policy sociala medier

För oss är det oerhört viktigt att lyssna och ta till oss av det som sägs om oss samtidigt som vi besvarar frågor och försöker lösa problem som rör oss och våra tjänster.

Så här ser vår policy för sociala medier ut:

Får göra:
• Vi besvarar frågor, korrigerar faktafel och hjälper kunder med en lösning.
• Sociala medier är relationsskapande – be därför om synpunkter och kommentarer.
• Inled en dialog.
• Tonen är positiv och öppen.

Får inte göra:
• Vi släpper inte ut konfidentiell information och medverkar inte i spekulationer.
• Vi talar inte illa om konkurrenter.
• I vår tonalitet undviker vi ironi och sarkasm.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!

9unit Studio
070-732 50 56
madde@9unitstudio.se